Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 313713 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10519 1 3, 9
Giải nhì 17180 2
Giải ba 66885 49990 3 3, 7
Giải tư 32333 44776 60651 4 0, 3
93994 97295 20760 62340 5 1
Giải năm 4703 6 0
Giải sáu 0593 5994 7137 7 6
Giải bảy 680 8 0, 5, 0
Giải tám 43 9 0, 4, 5, 3, 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 986587 Đầu Đuôi
0 6, 0, 1, 6
Giải nhất 90574 1 6, 1, 0
Giải nhì 12083 2
Giải ba 21006 87631 3 1, 1
Giải tư 22758 50572 31116 4
39911 73600 51701 37490 5 8, 6, 4
Giải năm 8031 6
Giải sáu 1898 8256 2410 7 4, 2
Giải bảy 354 8 7, 3
Giải tám 06 9 0, 8

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 164525 Đầu Đuôi
0 0, 9, 8
Giải nhất 93481 1
Giải nhì 77683 2 5, 1
Giải ba 47342 71200 3 0, 7
Giải tư 71809 93653 54978 4 2, 7
56764 26575 49630 53621 5 3
Giải năm 8037 6 4
Giải sáu 3689 7170 8085 7 8, 5, 0
Giải bảy 947 8 1, 3, 9, 5
Giải tám 08 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 964406 Đầu Đuôi
0 6, 6, 9, 3
Giải nhất 59384 1
Giải nhì 81830 2 8, 7
Giải ba 86728 62333 3 0, 3, 0, 6
Giải tư 73127 95606 08763 4 1
73570 43568 00299 10130 5 7
Giải năm 8136 6 3, 8, 7
Giải sáu 6967 7709 9457 7 0
Giải bảy 103 8 4
Giải tám 41 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 084706 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 21124 1 7, 1, 6
Giải nhì 43866 2 4
Giải ba 37236 45453 3 6, 1
Giải tư 10050 58717 42231 4
63907 06760 85979 75556 5 3, 0, 6, 9
Giải năm 4411 6 6, 0
Giải sáu 8073 0816 6972 7 9, 3, 2
Giải bảy 859 8
Giải tám 96 9 6

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 906581 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 30430 1 2, 2, 6
Giải nhì 52412 2 0, 9
Giải ba 69112 98904 3 0, 4, 0
Giải tư 78168 40534 51741 4 1, 7
19547 21477 89120 37616 5 9
Giải năm 4530 6 8
Giải sáu 8503 3095 1129 7 7
Giải bảy 899 8 1
Giải tám 59 9 5, 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 631710 Đầu Đuôi
0 9, 2
Giải nhất 42086 1 0, 3, 7
Giải nhì 43024 2 4
Giải ba 09868 72249 3 9
Giải tư 11291 11709 81613 4 9, 5
15102 85457 80496 93686 5 7, 6, 4, 6
Giải năm 8245 6 8
Giải sáu 1656 1754 4317 7
Giải bảy 639 8 6, 6
Giải tám 56 9 1, 6

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 808233 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 18163 1 5, 1, 0
Giải nhì 44856 2 7, 8, 2
Giải ba 51273 39755 3 3, 5
Giải tư 86935 36615 40327 4 8, 3
53628 08467 37111 67922 5 6, 5
Giải năm 3882 6 3, 7
Giải sáu 1771 6848 6410 7 3, 1, 9
Giải bảy 079 8 2
Giải tám 43 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 794431 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 85725 1
Giải nhì 27942 2 5, 0
Giải ba 71650 25520 3 1, 8, 2, 9
Giải tư 39744 90738 91232 4 2, 4
60200 37598 44075 78569 5 0
Giải năm 6539 6 9
Giải sáu 0675 3299 0386 7 5, 5
Giải bảy 406 8 6, 4
Giải tám 84 9 8, 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 28-01-2020
Đặc biệt 335205 Đầu Đuôi
0 5, 9, 5
Giải nhất 86036 1
Giải nhì 39587 2
Giải ba 38431 67357 3 6, 1, 9
Giải tư 73939 52868 99955 4 9, 5
00688 86949 68809 61377 5 7, 5
Giải năm 6367 6 8, 7
Giải sáu 7081 8095 5205 7 7
Giải bảy 089 8 7, 8, 1, 9
Giải tám 45 9 5

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 14-01-2020
Đặc biệt 246511 Đầu Đuôi
0 4, 3, 8
Giải nhất 04099 1 1, 9, 7
Giải nhì 21772 2 7, 0
Giải ba 25659 95241 3
Giải tư 53327 87145 96004 4 1, 5
59619 27169 53956 61403 5 9, 6, 6
Giải năm 8256 6 9
Giải sáu 1897 5008 4717 7 2, 2
Giải bảy 920 8
Giải tám 72 9 9, 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 07-01-2020
Đặc biệt 096701 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 55664 1 9, 7
Giải nhì 17856 2 3, 9, 2, 9, 5, 6
Giải ba 59319 49623 3
Giải tư 25193 07374 40717 4 1
98329 93022 03529 67941 5 6, 7
Giải năm 2325 6 4, 7
Giải sáu 2996 8592 5726 7 4
Giải bảy 967 8
Giải tám 57 9 3, 6, 2

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 31-12-2019
Đặc biệt 674081 Đầu Đuôi
0 7, 0
Giải nhất 68652 1 3
Giải nhì 45378 2 3
Giải ba 07136 91781 3 6, 9, 8
Giải tư 32807 62139 08623 4
77879 31989 20238 67767 5 2
Giải năm 0374 6 7, 2
Giải sáu 3700 6673 4062 7 8, 9, 4, 3
Giải bảy 313 8 1, 1, 9
Giải tám 93 9 3

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 24-12-2019
Đặc biệt 735894 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 18817 1 7, 2
Giải nhì 49603 2
Giải ba 77971 76684 3 7, 5, 2
Giải tư 24271 93745 43643 4 5, 3
34937 80388 91275 42650 5 0, 0
Giải năm 0893 6
Giải sáu 8612 7335 2788 7 1, 1, 5
Giải bảy 350 8 4, 8, 8
Giải tám 32 9 4, 3

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 17-12-2019
Đặc biệt 212118 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 76392 1 8, 4, 9
Giải nhì 77461 2 5, 4
Giải ba 87049 42525 3
Giải tư 47702 44514 15097 4 9, 2, 4, 1
40579 22186 20407 99657 5 7, 9
Giải năm 0642 6 1
Giải sáu 4444 3519 4924 7 9
Giải bảy 359 8 6
Giải tám 41 9 2, 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 10-12-2019
Đặc biệt 106037 Đầu Đuôi
0 9, 9, 7
Giải nhất 51839 1 8
Giải nhì 34709 2 6, 9, 5
Giải ba 04818 58132 3 7, 9, 2, 3
Giải tư 42077 45126 07409 4 5, 5
75129 49045 79593 78007 5 1
Giải năm 0983 6 5
Giải sáu 1545 7233 3625 7 7
Giải bảy 451 8 3
Giải tám 65 9 3

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 03-12-2019
Đặc biệt 843419 Đầu Đuôi
0 7, 4
Giải nhất 22520 1 9, 7
Giải nhì 05821 2 0, 1, 4
Giải ba 71170 28207 3 8, 2
Giải tư 49424 96138 93982 4 0, 6, 4
90232 67740 26477 89417 5 0
Giải năm 6446 6
Giải sáu 1404 0389 2478 7 0, 7, 8
Giải bảy 550 8 2, 9
Giải tám 44 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 26-11-2019
Đặc biệt 434307 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 26476 1 0, 5, 6
Giải nhì 93173 2
Giải ba 71556 14259 3
Giải tư 12952 90310 12049 4 9
56363 89452 87289 77805 5 6, 9, 2, 2, 2
Giải năm 7997 6 3, 6
Giải sáu 5088 5252 3715 7 6, 3
Giải bảy 016 8 9, 8
Giải tám 66 9 7

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 19-11-2019
Đặc biệt 561224 Đầu Đuôi
0 5, 3, 3, 9, 0, 2
Giải nhất 36029 1
Giải nhì 65685 2 4, 9, 0
Giải ba 02805 03403 3
Giải tư 12503 33148 49709 4 8, 2, 5
70750 45800 04699 71394 5 0
Giải năm 2720 6
Giải sáu 7702 5689 2342 7
Giải bảy 245 8 5, 9, 0
Giải tám 80 9 9, 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 12-11-2019
Đặc biệt 621888 Đầu Đuôi
0 9, 1, 2
Giải nhất 76492 1
Giải nhì 45209 2 9, 6
Giải ba 32381 28194 3
Giải tư 70997 10329 17950 4 5
58771 73001 72263 51364 5 0
Giải năm 8045 6 3, 4, 1
Giải sáu 2261 8202 1076 7 1, 6, 0
Giải bảy 970 8 8, 1
Giải tám 26 9 2, 4, 7