Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 543782 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 38394 1
Giải nhì 05908 2 7, 0, 4
Giải ba 71597 06752 3 0, 2
Giải tư 55268 85364 34827 4 7
29720 10986 08930 39109 5 2, 9
Giải năm 9998 6 8, 4
Giải sáu 8932 3159 7847 7
Giải bảy 624 8 2, 6, 0
Giải tám 80 9 4, 7, 8

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 275304 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 66738 1 7, 6, 5
Giải nhì 82485 2 7
Giải ba 47217 31146 3 8
Giải tư 07967 34875 88516 4 6, 0
46762 60379 60286 44095 5
Giải năm 2727 6 7, 2
Giải sáu 5696 7015 8478 7 5, 9, 8
Giải bảy 540 8 5, 6
Giải tám 96 9 5, 6, 6

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 699888 Đầu Đuôi
0 1, 2
Giải nhất 23316 1 6, 3
Giải nhì 00921 2 1, 9
Giải ba 68952 68001 3 7
Giải tư 85958 26313 34637 4 2
20629 10202 47188 80760 5 2, 8, 6
Giải năm 1765 6 0, 5
Giải sáu 5080 6056 5171 7 1
Giải bảy 795 8 8, 8, 0
Giải tám 42 9 5

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt 713752 Đầu Đuôi
0 7, 0
Giải nhất 01725 1 4, 5
Giải nhì 88281 2 5, 9
Giải ba 10999 42207 3
Giải tư 73355 56881 10029 4 2, 0
88414 05295 12171 30600 5 2, 5
Giải năm 4288 6 9
Giải sáu 4042 2015 3876 7 1, 6
Giải bảy 369 8 1, 1, 8
Giải tám 40 9 9, 5

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt 810200 Đầu Đuôi
0 0, 3, 0, 2
Giải nhất 03234 1 5
Giải nhì 93303 2 6
Giải ba 86652 00086 3 4, 2
Giải tư 23968 11277 67915 4 2, 7
19380 84642 06632 49226 5 2
Giải năm 5400 6 8, 8
Giải sáu 9468 4096 0947 7 7
Giải bảy 391 8 6, 0
Giải tám 02 9 6, 1

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 02-06-2020
Đặc biệt 483757 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 18323 1 5
Giải nhì 27786 2 3, 6
Giải ba 15426 42515 3 1, 6
Giải tư 49668 53243 93046 4 3, 6, 9
09765 00874 75849 99031 5 7, 0
Giải năm 3599 6 8, 5, 7
Giải sáu 6091 7867 8536 7 4
Giải bảy 381 8 6, 1
Giải tám 50 9 9, 1

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 26-05-2020
Đặc biệt 155589 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 35899 1
Giải nhì 35530 2 5, 4, 5, 9
Giải ba 16634 37902 3 0, 4, 9, 1
Giải tư 71139 19825 96649 4 9, 3, 7
35269 05143 50531 77167 5 3
Giải năm 7624 6 9, 7
Giải sáu 9247 0025 9129 7
Giải bảy 153 8 9
Giải tám 07 9 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 19-05-2020
Đặc biệt 925902 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 39370 1 1, 6, 4
Giải nhì 29850 2
Giải ba 51159 70078 3 1, 3, 7, 6
Giải tư 24311 53331 57466 4 1, 6
65956 40933 21893 54441 5 0, 9, 6
Giải năm 1216 6 6
Giải sáu 3873 7337 7736 7 0, 8, 3
Giải bảy 046 8
Giải tám 14 9 3

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 12-05-2020
Đặc biệt 308711 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 55855 1 1, 1
Giải nhì 57465 2 9
Giải ba 21230 39411 3 0, 6
Giải tư 13047 43090 26266 4 7
40829 91436 26693 34607 5 5
Giải năm 2887 6 5, 6, 7
Giải sáu 0787 5496 7379 7 9
Giải bảy 467 8 7, 7, 4
Giải tám 84 9 0, 3, 6

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 05-05-2020
Đặc biệt 956854 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 11069 1
Giải nhì 13063 2 9
Giải ba 15071 70687 3
Giải tư 97651 68351 87359 4 4, 3, 4, 5
43279 97644 70854 54643 5 4, 1, 1, 9, 4, 4
Giải năm 3844 6 9, 3
Giải sáu 6629 9906 4045 7 1, 9
Giải bảy 054 8 7
Giải tám 06 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 315960 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 89565 1 1
Giải nhì 26847 2 4
Giải ba 60052 95059 3 5
Giải tư 94753 92311 17253 4 7, 2
92784 08971 19735 88842 5 2, 9, 3, 3, 7
Giải năm 0979 6 0, 5, 3, 8
Giải sáu 4563 1968 9057 7 1, 9
Giải bảy 124 8 4, 9
Giải tám 89 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 441549 Đầu Đuôi
0 4, 2, 7, 0
Giải nhất 22340 1 2, 3
Giải nhì 45131 2 4
Giải ba 17104 80002 3 1, 5, 6, 1
Giải tư 12371 59660 79612 4 9, 0, 0
57335 03475 42736 40574 5
Giải năm 5624 6 0
Giải sáu 5240 9931 0607 7 1, 5, 4
Giải bảy 500 8
Giải tám 13 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 746342 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 46764 1
Giải nhì 73482 2 3
Giải ba 21755 72545 3
Giải tư 70982 06747 88050 4 2, 5, 7, 2
47723 33060 43462 71603 5 5, 0
Giải năm 5542 6 4, 0, 2, 0, 0, 3
Giải sáu 4584 0660 4460 7 0
Giải bảy 770 8 2, 2, 4
Giải tám 63 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 689434 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 21445 1
Giải nhì 40564 2
Giải ba 53396 93598 3 4, 9, 6
Giải tư 71943 43965 81339 4 5, 3, 8, 8
15564 15148 01436 05304 5
Giải năm 3963 6 4, 5, 4, 3, 4, 3, 1
Giải sáu 4648 6264 6387 7
Giải bảy 363 8 7
Giải tám 61 9 6, 8

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 278706 Đầu Đuôi
0 6, 8, 8
Giải nhất 49376 1
Giải nhì 99808 2 8, 6
Giải ba 06528 07460 3 1
Giải tư 41508 24826 45182 4 6
73671 85846 97062 08561 5 9, 1, 7
Giải năm 3959 6 0, 2, 1
Giải sáu 1631 4951 3757 7 6, 1
Giải bảy 287 8 2, 7, 8
Giải tám 88 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 647376 Đầu Đuôi
0 7, 0, 8
Giải nhất 78253 1
Giải nhì 37461 2
Giải ba 86244 78555 3
Giải tư 15350 08707 83370 4 4, 1
13589 00200 89857 46289 5 3, 5, 0, 7
Giải năm 0573 6 1, 5
Giải sáu 1981 7408 5494 7 6, 0, 3
Giải bảy 341 8 9, 9, 1
Giải tám 65 9 4

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 699760 Đầu Đuôi
0 8, 2, 9, 4
Giải nhất 88348 1 0
Giải nhì 35667 2 1
Giải ba 36154 90308 3 7, 5, 9
Giải tư 75562 90186 89737 4 8, 7
03662 61202 01135 83009 5 4
Giải năm 6921 6 0, 7, 2, 2, 6
Giải sáu 7166 7604 3410 7
Giải bảy 947 8 6
Giải tám 39 9

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 109347 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51463 1 7
Giải nhì 49087 2 2, 0
Giải ba 59017 10983 3 4, 4
Giải tư 90048 84248 89222 4 7, 8, 8, 7
02534 04965 27282 22192 5 6
Giải năm 5147 6 3, 5
Giải sáu 2283 5396 0056 7
Giải bảy 834 8 7, 3, 2, 3
Giải tám 20 9 2, 6

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 624536 Đầu Đuôi
0 0, 7, 0
Giải nhất 82895 1 0
Giải nhì 27766 2 7
Giải ba 79556 25739 3 6, 9
Giải tư 88789 16380 58492 4 7
21000 36707 43010 90800 5 6
Giải năm 7267 6 6, 7
Giải sáu 1583 0227 7692 7 8
Giải bảy 147 8 9, 0, 3
Giải tám 78 9 5, 2, 2

Xổ số Bến Tre

Thứ ba ngày 28-01-2020
Đặc biệt 790214 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 29502 1 4, 2
Giải nhì 13465 2 5, 4, 9
Giải ba 40171 04763 3 3, 6
Giải tư 03512 98062 23594 4 3, 4, 2
30433 48025 10736 33884 5 4
Giải năm 1654 6 5, 3, 2
Giải sáu 9624 7443 0829 7 1
Giải bảy 844 8 4
Giải tám 42 9 4