Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 567574 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 30571 1 1, 8, 5
Giải nhì 68111 2
Giải ba 07496 20460 3 8
Giải tư 84605 06538 88755 4
93718 05198 87688 53115 5 5, 1, 6, 2
Giải năm 4251 6 0, 1
Giải sáu 1356 0598 1361 7 4, 1
Giải bảy 652 8 8
Giải tám 09 9 6, 8, 8

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 356198 Đầu Đuôi
0 5, 3
Giải nhất 78596 1 1
Giải nhì 19885 2
Giải ba 51299 33759 3 3
Giải tư 85881 50857 08797 4 2, 5
71833 09305 96742 32156 5 9, 7, 6
Giải năm 1583 6
Giải sáu 6984 7693 0645 7
Giải bảy 711 8 5, 1, 3, 4
Giải tám 03 9 8, 6, 9, 7, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 399770 Đầu Đuôi
0 8, 8
Giải nhất 89156 1 1
Giải nhì 32665 2 7
Giải ba 73567 75034 3 4, 5
Giải tư 92627 19477 07388 4 7, 8
84187 75594 94411 82769 5 6, 9
Giải năm 9008 6 5, 7, 9
Giải sáu 2447 4035 1848 7 0, 7
Giải bảy 908 8 8, 7
Giải tám 59 9 4

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 203351 Đầu Đuôi
0 8, 8, 6, 3
Giải nhất 92790 1 7
Giải nhì 18808 2 1, 3, 3, 7
Giải ba 66508 33596 3
Giải tư 47783 89021 20423 4 1
80606 86403 70323 65227 5 1, 0, 5
Giải năm 9183 6
Giải sáu 1850 9580 3141 7
Giải bảy 317 8 3, 3, 0
Giải tám 55 9 0, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 022662 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 38797 1 3
Giải nhì 18065 2
Giải ba 26872 30313 3 4, 4
Giải tư 96191 66780 87234 4 3
63864 77167 82143 47381 5 2
Giải năm 7234 6 2, 5, 4, 7, 9, 5
Giải sáu 8552 3707 0269 7 2
Giải bảy 093 8 0, 1
Giải tám 65 9 7, 1, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 689460 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 73683 1 9
Giải nhì 88400 2 1
Giải ba 42774 53406 3 0
Giải tư 61347 97019 39567 4 7, 5, 5
28645 02121 10373 81298 5
Giải năm 3497 6 0, 7, 0
Giải sáu 2373 2560 3645 7 4, 3, 3, 4
Giải bảy 630 8 3
Giải tám 74 9 8, 7

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 673283 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 93984 1 2
Giải nhì 28888 2 0, 8, 5
Giải ba 71434 88682 3 4, 2, 0
Giải tư 91056 06432 96720 4 2
21942 35350 13312 01170 5 6, 0, 0
Giải năm 3428 6
Giải sáu 4885 4425 8130 7 0, 6
Giải bảy 950 8 3, 4, 8, 2, 5
Giải tám 76 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 945608 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 09314 1 4, 9
Giải nhì 38819 2 2, 3
Giải ba 02522 82872 3
Giải tư 81840 11586 15523 4 0, 5, 1
85959 22161 08680 28495 5 9
Giải năm 3178 6 1, 2
Giải sáu 7180 6745 6604 7 2, 8
Giải bảy 662 8 6, 0, 0
Giải tám 41 9 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 014039 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 16579 1 2
Giải nhì 27267 2 2, 6
Giải ba 64796 34522 3 9, 3
Giải tư 50991 13433 92660 4 6
78126 51189 70199 74062 5 5
Giải năm 5000 6 7, 0, 2, 2
Giải sáu 2655 5283 1062 7 9
Giải bảy 312 8 9, 3
Giải tám 46 9 6, 1, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 234173 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 03663 1 4
Giải nhì 50857 2 9, 8
Giải ba 35532 76514 3 2, 3, 6, 8, 2
Giải tư 15779 70397 98806 4
78474 28433 60236 53329 5 7
Giải năm 7338 6 3, 5
Giải sáu 7465 5977 0328 7 3, 9, 4, 7, 6
Giải bảy 876 8
Giải tám 32 9 7

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 148703 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 42349 1 9, 3
Giải nhì 85519 2 8, 8
Giải ba 93128 30013 3 0
Giải tư 76093 47630 49189 4 9, 0, 1
45190 16340 78741 93198 5
Giải năm 3864 6 4
Giải sáu 2728 8471 3703 7 1
Giải bảy 184 8 9, 4
Giải tám 99 9 3, 0, 8, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 018119 Đầu Đuôi
0 7, 5
Giải nhất 60239 1 9, 7, 8, 5
Giải nhì 39207 2 6
Giải ba 49226 42272 3 9, 6
Giải tư 98297 58872 29793 4 0
48691 91179 43417 11840 5 9
Giải năm 5218 6
Giải sáu 6759 8515 9405 7 2, 2, 9
Giải bảy 036 8 9
Giải tám 89 9 7, 3, 1

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 763441 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 28181 1 5
Giải nhì 50207 2 2
Giải ba 09979 40222 3 0, 3, 7, 8
Giải tư 50881 25330 11615 4 1
16033 19273 87176 84501 5
Giải năm 0389 6
Giải sáu 0874 3037 7438 7 9, 3, 6, 4
Giải bảy 792 8 1, 1, 9, 8
Giải tám 88 9 2

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 911725 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 91687 1 3
Giải nhì 75841 2 5, 3, 9
Giải ba 35186 76374 3
Giải tư 46956 97294 03923 4 1, 6, 0
06198 99629 77252 72967 5 6, 2
Giải năm 6546 6 7, 6
Giải sáu 6466 0905 5613 7 4
Giải bảy 584 8 7, 6, 4
Giải tám 40 9 4, 8

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 058236 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 58339 1 6, 8
Giải nhì 41816 2 2
Giải ba 09272 30659 3 6, 9, 3
Giải tư 55433 43085 01054 4 5
06418 51668 17609 72945 5 9, 4, 7, 8
Giải năm 9568 6 8, 8
Giải sáu 9578 3689 0157 7 2, 8
Giải bảy 458 8 5, 9
Giải tám 22 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 587431 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 30293 1 8, 1, 4, 0, 8
Giải nhì 59318 2
Giải ba 77893 83938 3 1, 8
Giải tư 01902 61311 19248 4 8, 8, 8, 1
11275 51648 52084 39314 5
Giải năm 3348 6 4
Giải sáu 8010 6018 1441 7 5, 4
Giải bảy 164 8 4
Giải tám 74 9 3, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 679629 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 08915 1 5, 4
Giải nhì 21367 2 9, 2
Giải ba 43886 77756 3 4, 7, 7
Giải tư 40522 48714 21444 4 4, 7, 8
46934 16547 93337 89148 5 6, 9
Giải năm 6401 6 7
Giải sáu 8875 7492 9696 7 5
Giải bảy 837 8 6
Giải tám 59 9 2, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 872720 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45763 1 5, 1, 8, 0
Giải nhì 50851 2 0
Giải ba 97215 27477 3 7, 8
Giải tư 34575 48837 05688 4 7, 8
76147 74738 03367 63511 5 1
Giải năm 5418 6 3, 7
Giải sáu 4189 7592 9048 7 7, 5
Giải bảy 610 8 8, 9
Giải tám 93 9 2, 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 212382 Đầu Đuôi
0 2, 9
Giải nhất 95882 1 7
Giải nhì 79417 2 5, 1, 0
Giải ba 88602 38292 3
Giải tư 58947 71753 62709 4 7, 1
86541 64695 87080 36089 5 3
Giải năm 6662 6 2
Giải sáu 0479 2425 2721 7 9
Giải bảy 520 8 2, 2, 0, 9, 8
Giải tám 88 9 2, 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 08-05-2020
Đặc biệt 712692 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 81113 1 3, 0, 8
Giải nhì 22221 2 1, 7
Giải ba 83349 25563 3 9
Giải tư 28351 90867 36852 4 9, 3
36810 75865 91539 81751 5 1, 2, 1
Giải năm 7100 6 3, 7, 5, 1
Giải sáu 0898 3943 1718 7
Giải bảy 061 8
Giải tám 27 9 2, 8