Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 472520 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 15406 1 1, 8
Giải nhì 31137 2 0, 9, 4
Giải ba 90011 26272 3 7, 7
Giải tư 75461 28059 04497 4
78459 68229 72518 87758 5 9, 9, 8, 3
Giải năm 6824 6 1
Giải sáu 5507 5373 9888 7 2, 3
Giải bảy 937 8 8
Giải tám 53 9 7

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 417037 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 12722 1 0
Giải nhì 86307 2 2, 2, 9, 8
Giải ba 87803 81122 3 7
Giải tư 85710 48674 28093 4 8
00976 66385 96766 98065 5
Giải năm 2229 6 6, 5, 0, 7
Giải sáu 2560 8986 8848 7 4, 6
Giải bảy 467 8 5, 6
Giải tám 28 9 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 415870 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17874 1 4, 1
Giải nhì 61855 2 7, 5
Giải ba 12214 36283 3 6, 5
Giải tư 60036 74549 50211 4 9, 6, 0
60546 99587 37940 60886 5 5, 7
Giải năm 6957 6 8, 7
Giải sáu 9027 9035 7325 7 0, 4
Giải bảy 268 8 3, 7, 6
Giải tám 67 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 747641 Đầu Đuôi
0 5, 1, 7
Giải nhất 74310 1 0
Giải nhì 38405 2 3
Giải ba 93083 85390 3 2, 7
Giải tư 98901 62823 08056 4 1, 5, 6
37932 41945 07567 69583 5 6
Giải năm 9265 6 7, 5
Giải sáu 8346 6886 7689 7
Giải bảy 737 8 3, 3, 6, 9
Giải tám 07 9 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 747524 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 12045 1 8, 5
Giải nhì 60228 2 4, 8, 2, 9
Giải ba 72165 75309 3 2
Giải tư 54344 75389 28279 4 5, 4, 5, 8
65918 99332 60869 64415 5 5
Giải năm 0622 6 5, 9
Giải sáu 5945 6048 1429 7 9
Giải bảy 355 8 9, 2
Giải tám 82 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 590303 Đầu Đuôi
0 3, 1, 9, 8, 8
Giải nhất 06559 1 0, 3, 5
Giải nhì 49534 2
Giải ba 47610 54701 3 4
Giải tư 13013 79452 74357 4
34854 04009 73408 52108 5 9, 2, 7, 4, 5
Giải năm 6971 6 4
Giải sáu 0564 8415 9880 7 1, 5
Giải bảy 855 8 0
Giải tám 75 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 920436 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 99237 1 5
Giải nhì 46527 2 7, 2, 2
Giải ba 68160 49249 3 6, 7, 0
Giải tư 82845 70304 98278 4 9, 5, 3, 4
44230 98243 99122 45951 5 1
Giải năm 0903 6 0, 1
Giải sáu 1884 4622 1344 7 8
Giải bảy 261 8 4
Giải tám 15 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 281727 Đầu Đuôi
0 6, 8, 5
Giải nhất 26088 1 1
Giải nhì 84706 2 7, 2, 5, 7
Giải ba 34289 42142 3 3
Giải tư 50008 54275 01999 4 2
53205 20522 72911 22025 5 5
Giải năm 2333 6 5
Giải sáu 6765 7181 6686 7 5
Giải bảy 755 8 8, 9, 1, 6
Giải tám 27 9 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 177216 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 11457 1 6, 3, 9
Giải nhì 28913 2 0, 8
Giải ba 20594 89620 3 3, 2, 0, 1
Giải tư 77894 72733 15488 4
28732 25430 44307 91531 5 7, 7
Giải năm 3762 6 2, 2
Giải sáu 8693 5857 5419 7
Giải bảy 428 8 8
Giải tám 62 9 4, 4, 3

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 753128 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 1, 4
Giải nhất 21673 1
Giải nhì 72333 2 8, 5
Giải ba 26505 22063 3 3, 4
Giải tư 66776 96302 11672 4 4
77584 79044 74659 51105 5 9, 3
Giải năm 7334 6 3
Giải sáu 9053 4698 3001 7 3, 6, 2
Giải bảy 704 8 4
Giải tám 25 9 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 18-01-2020
Đặc biệt 131804 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 80901 1 3, 8
Giải nhì 60038 2 7, 3
Giải ba 23652 19185 3 8, 6, 2
Giải tư 51136 73179 79232 4 1
45084 70327 51913 35790 5 2
Giải năm 8682 6
Giải sáu 3323 9199 1518 7 9
Giải bảy 996 8 5, 4, 2
Giải tám 41 9 0, 9, 6

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 11-01-2020
Đặc biệt 043635 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 32767 1 7, 7
Giải nhì 18103 2 3, 8, 9
Giải ba 28623 08985 3 5
Giải tư 16776 52068 22828 4 1
83689 88881 94160 59283 5 7
Giải năm 6817 6 7, 8, 0
Giải sáu 6173 4529 8741 7 6, 3
Giải bảy 857 8 5, 9, 1, 3
Giải tám 17 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 04-01-2020
Đặc biệt 503775 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 64421 1 2, 3
Giải nhì 00466 2 1, 4
Giải ba 69689 93436 3 6, 5, 7
Giải tư 11456 47691 14635 4 7
20647 18824 83098 82212 5 6, 0
Giải năm 6237 6 6
Giải sáu 3179 7713 6594 7 5, 9
Giải bảy 350 8 9
Giải tám 03 9 1, 8, 4

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 28-12-2019
Đặc biệt 504096 Đầu Đuôi
0 2, 8, 0
Giải nhất 18442 1
Giải nhì 91482 2 0
Giải ba 32255 19753 3
Giải tư 14602 21048 14654 4 2, 8
93408 96000 96460 26766 5 5, 3, 4
Giải năm 6320 6 0, 6, 7, 9
Giải sáu 7480 7890 4667 7 7
Giải bảy 569 8 2, 0
Giải tám 77 9 6, 0

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt 186015 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82983 1 5, 1, 5, 6
Giải nhì 00153 2 0
Giải ba 32935 00230 3 5, 0
Giải tư 94971 96979 31120 4 8
10281 63393 39794 68711 5 3, 0
Giải năm 5450 6
Giải sáu 2615 8416 4186 7 1, 9
Giải bảy 248 8 3, 1, 6, 0
Giải tám 80 9 3, 4

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 14-12-2019
Đặc biệt 299264 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 06567 1 7, 1
Giải nhì 30217 2 0, 9
Giải ba 81007 22837 3 7, 1
Giải tư 49180 90420 60055 4 4, 7, 8
60729 50068 73711 84044 5 5, 3
Giải năm 9431 6 4, 7, 8
Giải sáu 5147 4298 5648 7
Giải bảy 353 8 0
Giải tám 07 9 8

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 07-12-2019
Đặc biệt 717295 Đầu Đuôi
0 0, 5, 1
Giải nhất 47714 1 4, 7
Giải nhì 62356 2
Giải ba 32071 31700 3 8, 4
Giải tư 12917 62838 78805 4 6, 8, 1, 5, 8
37159 31373 10246 50948 5 6, 9
Giải năm 1941 6 2
Giải sáu 6562 6634 4745 7 1, 3
Giải bảy 448 8
Giải tám 01 9 5

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 30-11-2019
Đặc biệt 373937 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 00659 1
Giải nhì 00693 2 0
Giải ba 81348 05683 3 7
Giải tư 03520 69846 23391 4 8, 6
88974 98301 42168 06654 5 9, 4, 1
Giải năm 1761 6 8, 1, 1
Giải sáu 0777 5371 6361 7 4, 7, 1
Giải bảy 551 8 3
Giải tám 94 9 3, 1, 4

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 23-11-2019
Đặc biệt 719456 Đầu Đuôi
0 2, 3, 8
Giải nhất 01068 1
Giải nhì 72902 2 4
Giải ba 15253 65546 3 8
Giải tư 06245 95899 98438 4 6, 5, 8, 6, 9
84148 97885 61446 52103 5 6, 3, 1, 8
Giải năm 8687 6 8
Giải sáu 6949 2051 6358 7
Giải bảy 108 8 5, 7
Giải tám 24 9 9

Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 16-11-2019
Đặc biệt 718663 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 09779 1
Giải nhì 50872 2 1
Giải ba 50621 45234 3 4, 1
Giải tư 30954 42676 10970 4 2, 2
80677 86255 93666 49231 5 4, 5
Giải năm 4678 6 3, 6, 5
Giải sáu 9765 6942 4942 7 9, 2, 6, 0, 7, 8
Giải bảy 298 8 1
Giải tám 81 9 8