Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 643219 Đầu Đuôi
0 7, 8, 5, 7
Giải nhất 73626 1 9
Giải nhì 69997 2 6, 1
Giải ba 97541 86907 3 0
Giải tư 93808 36387 99093 4 1, 1
02905 25941 62221 64566 5 5
Giải năm 6807 6 6, 1, 3
Giải sáu 5561 3263 5070 7 0
Giải bảy 630 8 7
Giải tám 55 9 7, 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 144739 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 68739 1
Giải nhì 85133 2 2
Giải ba 76645 00133 3 9, 9, 3, 3, 2, 8
Giải tư 59142 13641 99551 4 5, 2, 1, 1
56893 74090 71332 82405 5 1
Giải năm 3641 6 5
Giải sáu 5038 2791 8183 7
Giải bảy 322 8 3
Giải tám 65 9 3, 0, 1

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 650550 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 12210 1 0, 0, 9, 8, 6
Giải nhì 04498 2 4
Giải ba 29024 96243 3 1, 9
Giải tư 87910 15019 30486 4 3, 9
33618 00816 31751 15862 5 0, 1
Giải năm 0876 6 2, 9
Giải sáu 3931 1439 1106 7 6
Giải bảy 569 8 6
Giải tám 49 9 8

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 431049 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 02293 1 0, 9, 4, 5
Giải nhì 24084 2 3
Giải ba 83070 37233 3 3, 0
Giải tư 04710 49419 94742 4 9, 2
79294 03264 25523 31971 5 9, 0
Giải năm 6179 6 4
Giải sáu 8430 4659 3714 7 0, 1, 9
Giải bảy 750 8 4
Giải tám 15 9 3, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 704378 Đầu Đuôi
0 9, 2, 5
Giải nhất 43942 1
Giải nhì 35640 2 1, 0
Giải ba 12344 92346 3 2
Giải tư 97883 61269 01732 4 2, 0, 4, 6, 4
07521 74720 88009 49057 5 7
Giải năm 5584 6 9
Giải sáu 7998 4844 9702 7 8
Giải bảy 005 8 3, 4, 1
Giải tám 81 9 8

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 214910 Đầu Đuôi
0 9, 3, 7
Giải nhất 25815 1 0, 5, 0, 2
Giải nhì 05009 2 3, 2, 3, 0
Giải ba 04610 02496 3 3
Giải tư 68212 96233 88623 4
92122 54903 68076 11323 5
Giải năm 8263 6 3
Giải sáu 7481 7520 3076 7 6, 6, 1
Giải bảy 507 8 1
Giải tám 71 9 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 372850 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 33711 1 1
Giải nhì 07145 2 4
Giải ba 46874 71939 3 9, 8
Giải tư 68044 59324 91403 4 5, 4, 0, 4
94670 66996 56285 33640 5 0
Giải năm 4174 6
Giải sáu 7698 0693 2304 7 4, 0, 4
Giải bảy 744 8 5
Giải tám 38 9 6, 8, 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 369663 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 73234 1 9, 2
Giải nhì 22040 2 0
Giải ba 17289 53667 3 4, 1, 6, 0
Giải tư 22945 57619 28931 4 0, 5, 9
56336 32282 17320 17466 5
Giải năm 7909 6 3, 7, 6
Giải sáu 1630 9983 5171 7 1
Giải bảy 049 8 9, 2, 3
Giải tám 12 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 470991 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 78977 1
Giải nhì 95040 2 7
Giải ba 09693 13747 3 7
Giải tư 78464 00337 70685 4 0, 7
02989 79868 72983 31797 5 6
Giải năm 7027 6 4, 8, 2
Giải sáu 5062 6594 1556 7 7
Giải bảy 599 8 5, 9, 3
Giải tám 05 9 1, 3, 7, 4, 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 15-01-2020
Đặc biệt 150419 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 23680 1 9
Giải nhì 14863 2
Giải ba 96750 83870 3 8
Giải tư 86686 39248 42449 4 8, 9
06671 14058 98175 91268 5 0, 8
Giải năm 8969 6 3, 8, 9
Giải sáu 5583 1838 4276 7 0, 1, 5, 6, 7
Giải bảy 577 8 0, 6, 3
Giải tám 06 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 08-01-2020
Đặc biệt 778670 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 22967 1 9, 0
Giải nhì 85733 2 2, 5
Giải ba 62536 44697 3 3, 6
Giải tư 06656 38478 01969 4 5
08257 66419 01782 01522 5 6, 7
Giải năm 3125 6 7, 9, 0
Giải sáu 8060 7604 5410 7 0, 8, 2
Giải bảy 545 8 2
Giải tám 72 9 7

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 01-01-2020
Đặc biệt 091446 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 12588 1 7, 3, 0
Giải nhì 46839 2 1
Giải ba 01317 57809 3 9, 3
Giải tư 68049 94813 46650 4 6, 9, 3
54953 93791 69233 30021 5 0, 3
Giải năm 1080 6 5, 7
Giải sáu 7443 8510 1365 7
Giải bảy 288 8 8, 0, 8
Giải tám 67 9 1

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 25-12-2019
Đặc biệt 086816 Đầu Đuôi
0 7, 3, 2
Giải nhất 39740 1 6
Giải nhì 32997 2 4
Giải ba 90432 25549 3 2
Giải tư 23324 27072 79860 4 0, 9, 3
20670 67080 98495 83407 5 7
Giải năm 2570 6 0
Giải sáu 7003 8602 9643 7 2, 0, 0, 7
Giải bảy 957 8 0
Giải tám 77 9 7, 5

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 18-12-2019
Đặc biệt 333351 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 33408 1 9
Giải nhì 65059 2
Giải ba 45969 79531 3 1, 8, 8
Giải tư 07353 19372 67138 4 0
57693 87219 11478 76075 5 1, 9, 3, 8
Giải năm 6785 6 9
Giải sáu 6140 7088 7458 7 2, 8, 5, 1
Giải bảy 138 8 5, 8
Giải tám 71 9 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 11-12-2019
Đặc biệt 328146 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 29451 1 3, 2
Giải nhì 86478 2
Giải ba 42687 63709 3 1
Giải tư 48413 08055 15144 4 6, 4, 5
85950 94645 76131 64150 5 1, 5, 0, 0
Giải năm 6263 6 3, 4, 0
Giải sáu 9512 9975 0864 7 8, 5
Giải bảy 060 8 7
Giải tám 93 9 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 04-12-2019
Đặc biệt 378572 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 60887 1 3, 8
Giải nhì 07992 2 4, 1
Giải ba 93490 27460 3
Giải tư 20013 60857 21056 4 5, 7
76867 51851 55724 27089 5 7, 6, 1, 1
Giải năm 7083 6 0, 7
Giải sáu 9345 4018 9721 7 2
Giải bảy 947 8 7, 9, 3
Giải tám 51 9 2, 0

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 27-11-2019
Đặc biệt 683696 Đầu Đuôi
0 7, 1, 9, 3
Giải nhất 58307 1 3, 0, 2, 7
Giải nhì 29513 2
Giải ba 68836 40487 3 6
Giải tư 08386 62253 24987 4 7
49482 15501 00909 95453 5 3, 3
Giải năm 6610 6
Giải sáu 7612 6347 6772 7 2
Giải bảy 917 8 7, 6, 7, 2
Giải tám 03 9 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 20-11-2019
Đặc biệt 168937 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 13708 1 9, 3
Giải nhì 77169 2
Giải ba 30455 13419 3 7, 5, 7
Giải tư 49189 69545 93313 4 5, 1
65395 87861 08835 34062 5 5
Giải năm 5464 6 9, 1, 2, 4
Giải sáu 8678 6137 7241 7 8
Giải bảy 496 8 9
Giải tám 07 9 5, 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 13-11-2019
Đặc biệt 126367 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 64349 1 3
Giải nhì 91453 2 4
Giải ba 62133 75407 3 3, 7, 8, 1, 6
Giải tư 42624 59864 90699 4 9
06074 32482 19913 92009 5 3
Giải năm 8937 6 7, 4
Giải sáu 2138 6831 3384 7 4
Giải bảy 183 8 2, 4, 3
Giải tám 36 9 9