Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 04-11-2020
Đặc biệt 207286 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 49321 1 2, 2
Giải nhì 30989 2 1
Giải ba 10001 80286 3 6, 7
Giải tư 74163 92589 60012 4
60536 67512 61593 44905 5
Giải năm 6388 6 3, 1
Giải sáu 4787 6461 7402 7
Giải bảy 537 8 6, 9, 6, 9, 8, 7
Giải tám 90 9 3, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 31-10-2020
Đặc biệt 873980 Đầu Đuôi
0 4, 5
Giải nhất 33904 1 2, 7, 8
Giải nhì 71612 2
Giải ba 45098 13817 3 5
Giải tư 76168 46378 33458 4
18705 19935 41662 49157 5 8, 7
Giải năm 4172 6 8, 2
Giải sáu 2574 3618 6699 7 8, 2, 4
Giải bảy 180 8 0, 0, 8
Giải tám 88 9 8, 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 28-10-2020
Đặc biệt 281838 Đầu Đuôi
0 9, 1
Giải nhất 22044 1
Giải nhì 05199 2 7
Giải ba 36134 95496 3 8, 4, 1
Giải tư 73899 15640 91409 4 4, 0
09662 37197 04231 04901 5 3
Giải năm 0227 6 2
Giải sáu 4898 3853 1280 7
Giải bảy 892 8 0
Giải tám 99 9 9, 6, 9, 7, 8, 2, 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 24-10-2020
Đặc biệt 563689 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 98174 1 8, 0
Giải nhì 75630 2 3, 8
Giải ba 74723 02665 3 0
Giải tư 32189 30168 30318 4
52767 66591 72889 58956 5 6
Giải năm 9428 6 5, 8, 7, 2
Giải sáu 4371 8683 7710 7 4, 1, 8
Giải bảy 978 8 9, 9, 9, 3
Giải tám 62 9 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 21-10-2020
Đặc biệt 029061 Đầu Đuôi
0 8, 0
Giải nhất 74810 1 0, 9
Giải nhì 02262 2
Giải ba 77381 67272 3 5
Giải tư 14289 47687 16578 4
96559 30208 74199 99559 5 9, 9
Giải năm 3362 6 1, 2, 2, 9
Giải sáu 7478 0669 5800 7 2, 8, 8
Giải bảy 119 8 1, 9, 7
Giải tám 35 9 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 17-10-2020
Đặc biệt 594080 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 04640 1 0, 6
Giải nhì 37510 2 2, 8
Giải ba 37461 12322 3 8, 0, 4
Giải tư 10774 95716 28101 4 0
22969 11328 76289 76855 5 5
Giải năm 7890 6 1, 9
Giải sáu 1378 3338 3830 7 4, 8
Giải bảy 234 8 0, 9
Giải tám 92 9 0, 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 14-10-2020
Đặc biệt 327984 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 08899 1 0, 9
Giải nhì 63998 2 1, 3
Giải ba 51035 93880 3 5, 8, 4
Giải tư 54295 12238 98790 4
31609 33510 51534 56394 5 6, 4
Giải năm 6297 6
Giải sáu 1356 4421 9819 7
Giải bảy 054 8 4, 0
Giải tám 23 9 9, 8, 5, 0, 4, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 10-10-2020
Đặc biệt 206989 Đầu Đuôi
0 1, 4
Giải nhất 54098 1
Giải nhì 64975 2 0
Giải ba 76790 76695 3 1, 3
Giải tư 11756 07588 31501 4 2
37004 99266 47820 06542 5 6
Giải năm 0831 6 6, 4, 9, 9
Giải sáu 9164 7996 5033 7 5
Giải bảy 569 8 9, 8
Giải tám 69 9 8, 0, 5, 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 07-10-2020
Đặc biệt 306122 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 27955 1 7, 7, 2
Giải nhì 67180 2 2, 4
Giải ba 76397 64817 3 8, 7, 2
Giải tư 38838 70917 74837 4 5, 8, 9
02032 06255 75453 73245 5 5, 5, 3, 6
Giải năm 9948 6
Giải sáu 3756 0824 4512 7
Giải bảy 486 8 0, 6
Giải tám 49 9 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt 955779 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01039 1 0
Giải nhì 23192 2 3, 5
Giải ba 80110 65723 3 9, 4, 6, 4, 3
Giải tư 23279 31150 66052 4
28394 42581 59225 44834 5 0, 2, 7
Giải năm 7236 6
Giải sáu 4857 9670 0434 7 9, 9, 0, 3
Giải bảy 073 8 1
Giải tám 33 9 2, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 30-09-2020
Đặc biệt 506624 Đầu Đuôi
0 0, 9, 7
Giải nhất 10660 1 4, 1
Giải nhì 02998 2 4, 8, 5
Giải ba 31100 18582 3 9, 5
Giải tư 80414 88194 02148 4 8, 7
63709 83279 74639 09047 5 2
Giải năm 4428 6 0
Giải sáu 6652 8211 5907 7 9
Giải bảy 525 8 2
Giải tám 35 9 8, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 26-09-2020
Đặc biệt 120448 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 03379 1 6
Giải nhì 37668 2 5
Giải ba 69554 69225 3
Giải tư 45854 32100 30792 4 8, 1
58999 22841 75093 18684 5 4, 4
Giải năm 1574 6 8, 0, 1
Giải sáu 8092 0760 9461 7 9, 4
Giải bảy 416 8 4
Giải tám 07 9 2, 9, 3, 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 847734 Đầu Đuôi
0 2, 3, 3
Giải nhất 58759 1
Giải nhì 53702 2
Giải ba 66303 07843 3 4, 3
Giải tư 93760 80385 46865 4 3, 6, 2
59946 04433 74495 79280 5 9, 3
Giải năm 7490 6 0, 5, 3
Giải sáu 0903 0063 5873 7 3
Giải bảy 242 8 5, 0
Giải tám 53 9 5, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 404232 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17893 1 8, 7
Giải nhì 25240 2 2, 9, 7
Giải ba 12468 32140 3 2, 7
Giải tư 07637 56745 16218 4 0, 0, 5, 2
14422 62142 38429 83285 5 2
Giải năm 9973 6 8
Giải sáu 8191 4927 3317 7 3, 3
Giải bảy 852 8 5
Giải tám 73 9 3, 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 822011 Đầu Đuôi
0 1, 3, 2
Giải nhất 48894 1 1
Giải nhì 58001 2 7
Giải ba 13979 70347 3 3
Giải tư 23089 56803 44945 4 7, 5, 0
06840 35427 94288 98170 5 4
Giải năm 0454 6 7, 9
Giải sáu 1202 7667 2186 7 9, 0
Giải bảy 533 8 9, 8, 6
Giải tám 69 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 819663 Đầu Đuôi
0 2, 8, 5
Giải nhất 21056 1 0
Giải nhì 22202 2 0, 8, 5
Giải ba 74310 20569 3 1
Giải tư 99220 03278 16928 4 7, 1
14361 85125 84608 05179 5 6
Giải năm 1447 6 3, 9, 1, 1
Giải sáu 4941 4361 1794 7 8, 9
Giải bảy 205 8
Giải tám 31 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 006936 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 97615 1 5
Giải nhì 79286 2 7, 7
Giải ba 37874 23427 3 6, 6
Giải tư 92378 45146 11187 4 6
03270 28687 32674 97594 5 5
Giải năm 1155 6 5
Giải sáu 0582 2036 0165 7 4, 8, 0, 4, 7
Giải bảy 977 8 6, 7, 7, 2
Giải tám 27 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 220325 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43672 1 0, 9, 6
Giải nhì 77954 2 5
Giải ba 19330 09348 3 0, 9, 8
Giải tư 50639 10946 99487 4 8, 6
04310 67997 18893 00919 5 4
Giải năm 9575 6 0
Giải sáu 5760 3838 0790 7 2, 5
Giải bảy 397 8 7
Giải tám 16 9 7, 3, 0, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 310514 Đầu Đuôi
0 0, 5, 5
Giải nhất 97566 1 4, 4, 7, 3
Giải nhì 08726 2 6, 0
Giải ba 50242 53900 3 4
Giải tư 66684 42205 97934 4 2, 2, 5
44672 01370 55742 28514 5
Giải năm 0617 6 6, 2
Giải sáu 1145 1713 4820 7 2, 0
Giải bảy 405 8 4
Giải tám 62 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 932015 Đầu Đuôi
0 4, 0, 9
Giải nhất 05121 1 5, 4
Giải nhì 31068 2 1
Giải ba 02156 23643 3 5
Giải tư 11241 87804 47800 4 3, 1, 8, 7, 4
05148 71209 39947 89462 5 6, 7
Giải năm 5614 6 8, 2
Giải sáu 4292 1044 4578 7 8
Giải bảy 357 8
Giải tám 35 9 2