Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 720347 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 26978 1
Giải nhì 01236 2 0
Giải ba 88589 15148 3 6
Giải tư 94356 08766 84679 4 7, 8, 8
11656 12607 74296 72099 5 6, 6
Giải năm 1971 6 6, 6
Giải sáu 1688 9185 8566 7 8, 9, 1
Giải bảy 348 8 9, 8, 5
Giải tám 20 9 6, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 239928 Đầu Đuôi
0 5, 3
Giải nhất 38879 1 9, 6
Giải nhì 89463 2 8, 9, 6
Giải ba 64363 14119 3
Giải tư 15850 04072 90605 4
92477 07103 38216 01260 5 0
Giải năm 5391 6 3, 3, 0, 6
Giải sáu 7466 2829 9973 7 9, 2, 7, 3
Giải bảy 226 8
Giải tám 93 9 1, 3

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 651576 Đầu Đuôi
0 4, 2, 4
Giải nhất 34353 1 0
Giải nhì 63453 2 1, 6
Giải ba 91731 52549 3 1
Giải tư 57621 58404 77502 4 9, 3, 4
10383 46143 04874 45204 5 3, 3
Giải năm 3787 6
Giải sáu 8126 4982 1444 7 6, 4, 9
Giải bảy 079 8 3, 7, 2
Giải tám 10 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 851931 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 26241 1
Giải nhì 74322 2 2, 3, 3, 4
Giải ba 40493 36648 3 1, 6
Giải tư 53041 84023 59387 4 1, 8, 1, 1, 4
80323 14584 51183 39224 5
Giải năm 7841 6
Giải sáu 6905 5744 5574 7 4
Giải bảy 395 8 7, 4, 3
Giải tám 36 9 3, 5

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 716542 Đầu Đuôi
0 7, 1, 9, 4
Giải nhất 42607 1
Giải nhì 34627 2 7
Giải ba 75301 41671 3 9, 0
Giải tư 72456 48260 81509 4 2
00562 93558 25139 24904 5 6, 8, 7
Giải năm 0266 6 0, 2, 6, 6
Giải sáu 7171 9230 6777 7 1, 1, 7
Giải bảy 557 8
Giải tám 66 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 888407 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 12063 1 7, 0, 6, 1, 2, 2
Giải nhì 64363 2
Giải ba 30168 48539 3 9, 3
Giải tư 90293 76817 36790 4
99710 61678 00933 12816 5
Giải năm 8511 6 3, 3, 8, 8, 7
Giải sáu 2192 4668 2367 7 8
Giải bảy 812 8
Giải tám 12 9 3, 0, 2

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 943902 Đầu Đuôi
0 2, 8
Giải nhất 56926 1 7
Giải nhì 57953 2 6, 5, 5, 0
Giải ba 95896 87158 3 4
Giải tư 61671 37271 38634 4 1, 3, 7
65525 14325 44141 26117 5 3, 8
Giải năm 9343 6 3, 0
Giải sáu 4620 7663 5308 7 1, 1
Giải bảy 447 8
Giải tám 60 9 6

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 624832 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 40917 1 7, 9
Giải nhì 39121 2 1, 7, 2, 3
Giải ba 05527 63053 3 2, 5
Giải tư 87999 64235 67567 4
99722 06623 50102 66159 5 3, 9, 5
Giải năm 8155 6 7
Giải sáu 2674 3319 3899 7 4, 6
Giải bảy 776 8 5
Giải tám 85 9 9, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt 845991 Đầu Đuôi
0 6, 9, 2, 9
Giải nhất 08277 1 0, 5
Giải nhì 98750 2 6, 6
Giải ba 16106 40209 3 0
Giải tư 59430 59444 80502 4 4, 7, 1, 2
88364 04009 77010 65526 5 0
Giải năm 2526 6 4
Giải sáu 0715 9047 8241 7 7
Giải bảy 692 8
Giải tám 42 9 1, 2

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 008775 Đầu Đuôi
0 9, 4, 2
Giải nhất 72119 1 9
Giải nhì 18689 2 7
Giải ba 72039 68327 3 9, 5, 6
Giải tư 22809 21660 00951 4 5
51404 19145 69835 78472 5 1
Giải năm 8202 6 0, 3, 0
Giải sáu 5336 8463 8395 7 5, 2
Giải bảy 560 8 9
Giải tám 99 9 5, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 15-01-2020
Đặc biệt 397704 Đầu Đuôi
0 4, 8
Giải nhất 13265 1 8, 9
Giải nhì 21390 2
Giải ba 02174 44708 3
Giải tư 62155 51590 14041 4 1, 8, 4, 9, 0
84248 32744 58997 11273 5 5
Giải năm 1549 6 5
Giải sáu 5489 3418 1940 7 4, 3
Giải bảy 719 8 9
Giải tám 93 9 0, 0, 7, 3

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 08-01-2020
Đặc biệt 038025 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 01797 1 6, 6, 1, 0
Giải nhì 88116 2 5, 9, 7, 7, 6
Giải ba 61729 99593 3
Giải tư 53464 28493 01427 4
68293 27103 76963 35416 5
Giải năm 1811 6 4, 3, 5
Giải sáu 2127 7626 8810 7
Giải bảy 489 8 9
Giải tám 65 9 7, 3, 3, 3

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 01-01-2020
Đặc biệt 657749 Đầu Đuôi
0 0, 5, 0, 8, 7
Giải nhất 24599 1 1
Giải nhì 49300 2 4
Giải ba 76179 05605 3 1, 5
Giải tư 27461 84466 60973 4 9, 0
12966 09956 87331 07340 5 6
Giải năm 6135 6 1, 6, 6
Giải sáu 1724 3100 9011 7 9, 3
Giải bảy 508 8
Giải tám 07 9 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 25-12-2019
Đặc biệt 361978 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 14221 1 2, 0
Giải nhì 18541 2 1, 1
Giải ba 44967 24286 3 5
Giải tư 19564 89812 12159 4 1, 0
47984 74386 34540 75621 5 9, 8
Giải năm 9407 6 7, 4
Giải sáu 8335 4110 4373 7 8, 3, 9
Giải bảy 158 8 6, 4, 6
Giải tám 79 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 18-12-2019
Đặc biệt 473969 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 52951 1 7
Giải nhì 81647 2 6, 7, 5
Giải ba 89372 20598 3 2
Giải tư 35275 53866 58426 4 7, 1, 1, 2
62865 90427 58825 40341 5 1
Giải năm 3732 6 9, 6, 5
Giải sáu 7441 8917 9442 7 2, 5
Giải bảy 500 8
Giải tám 90 9 8, 0

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 11-12-2019
Đặc biệt 694519 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 34836 1 9, 2, 1, 9
Giải nhì 14843 2
Giải ba 81212 33354 3 6, 8, 7
Giải tư 38864 49947 73085 4 3, 7, 0
02177 19411 33890 10019 5 4
Giải năm 3538 6 4, 3
Giải sáu 6280 9105 2663 7 7
Giải bảy 137 8 5, 0
Giải tám 40 9 0

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 04-12-2019
Đặc biệt 285395 Đầu Đuôi
0 5, 1, 6
Giải nhất 70241 1
Giải nhì 28784 2 3, 6, 3, 1
Giải ba 02657 07623 3
Giải tư 78175 07226 36765 4 1, 9
21505 35723 22784 76867 5 7
Giải năm 8501 6 5, 7, 9
Giải sáu 4306 3521 1849 7 5
Giải bảy 769 8 4, 4, 4
Giải tám 84 9 5

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 27-11-2019
Đặc biệt 927864 Đầu Đuôi
0 5, 6, 2
Giải nhất 63583 1 5
Giải nhì 10136 2 3
Giải ba 89674 55470 3 6
Giải tư 98305 17475 55915 4 1, 2
34941 33684 60154 82692 5 4
Giải năm 8706 6 4
Giải sáu 0342 4776 7123 7 4, 0, 5, 6, 9
Giải bảy 479 8 3, 4
Giải tám 02 9 2

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 20-11-2019
Đặc biệt 695374 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 60976 1 7
Giải nhì 93359 2 9, 6
Giải ba 54917 34429 3
Giải tư 34326 65607 76656 4 9, 7, 6
65458 76972 89649 06096 5 9, 6, 8, 9, 7, 7
Giải năm 5159 6
Giải sáu 9747 6246 5057 7 4, 6, 2
Giải bảy 499 8
Giải tám 57 9 6, 9

Xổ số Đồng Nai

Thứ tư ngày 13-11-2019
Đặc biệt 498496 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 94435 1 4, 6, 1
Giải nhì 80275 2 4
Giải ba 30547 70514 3 5, 9
Giải tư 08868 37839 95549 4 7, 9, 0, 2
32553 77777 29252 16286 5 3, 2
Giải năm 0700 6 8
Giải sáu 8016 5111 3740 7 5, 7
Giải bảy 342 8 6
Giải tám 24 9 6