Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 192597 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 04591 1 5
Giải nhì 22266 2 0
Giải ba 16974 52344 3
Giải tư 45595 00515 17867 4 4
28206 79020 82790 70781 5 0
Giải năm 1789 6 6, 7
Giải sáu 6385 6306 5785 7 4
Giải bảy 180 8 1, 9, 5, 5, 0
Giải tám 50 9 7, 1, 5, 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 561978 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 38074 1 8
Giải nhì 15226 2 6, 8
Giải ba 69728 71154 3 9, 2, 5
Giải tư 56545 67394 34939 4 5, 5
26718 77745 73769 45285 5 4, 4
Giải năm 1604 6 9, 4
Giải sáu 1432 0964 3494 7 8, 4
Giải bảy 435 8 5
Giải tám 54 9 4, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 275447 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 42912 1 2, 6, 4
Giải nhì 59443 2 2, 7
Giải ba 31822 59435 3 5, 7, 7
Giải tư 61716 14569 75091 4 7, 3
35598 51605 72114 81137 5
Giải năm 7027 6 9
Giải sáu 3799 0537 9306 7
Giải bảy 898 8
Giải tám 97 9 1, 8, 9, 8, 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 184615 Đầu Đuôi
0 8, 5, 5
Giải nhất 12669 1 5
Giải nhì 15885 2
Giải ba 75157 49589 3 5
Giải tư 94435 43160 92149 4 9, 7
42164 13879 11908 04005 5 7
Giải năm 0305 6 9, 0, 4, 9, 1
Giải sáu 7747 6369 4595 7 9
Giải bảy 261 8 5, 9
Giải tám 94 9 5, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 605400 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 41648 1 4, 3
Giải nhì 50150 2 1, 0, 6
Giải ba 57714 06821 3 8
Giải tư 12743 48320 23690 4 8, 3, 4
96463 78602 85926 12938 5 0, 2
Giải năm 0913 6 3, 8
Giải sáu 5644 3480 9152 7
Giải bảy 268 8 0
Giải tám 94 9 0, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 390560 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 12141 1 0, 9
Giải nhì 68761 2 4
Giải ba 31084 56610 3 6
Giải tư 76277 50098 93160 4 1, 5
22419 65224 16290 01801 5
Giải năm 1580 6 0, 1, 0
Giải sáu 6295 0907 8936 7 7, 2
Giải bảy 345 8 4, 0
Giải tám 72 9 8, 0, 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 082926 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 26059 1
Giải nhì 82760 2 6, 5, 2, 2, 2
Giải ba 97797 21483 3
Giải tư 09125 48747 09446 4 7, 6, 7
85308 24964 47879 39922 5 9
Giải năm 9885 6 0, 4, 5
Giải sáu 7222 5165 1447 7 9
Giải bảy 422 8 3, 5, 9
Giải tám 89 9 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 553673 Đầu Đuôi
0 8, 6, 4
Giải nhất 89884 1 9, 2
Giải nhì 31519 2 4
Giải ba 74108 73779 3 6, 2
Giải tư 11681 10324 57006 4 0
38036 99732 78312 73104 5
Giải năm 0385 6 2
Giải sáu 3340 7262 5280 7 3, 9, 7
Giải bảy 495 8 4, 1, 5, 0
Giải tám 77 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 488635 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 81776 1 7, 3
Giải nhì 78979 2 4
Giải ba 88017 05632 3 5, 2
Giải tư 06147 34213 73753 4 7, 5
31167 74360 19780 45024 5 3
Giải năm 7878 6 7, 0
Giải sáu 7397 4845 7002 7 6, 9, 8
Giải bảy 897 8 0
Giải tám 99 9 7, 7, 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 768587 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 58483 1 5, 4, 3
Giải nhì 25065 2 3, 1, 8, 1
Giải ba 16415 80172 3 1, 4
Giải tư 49831 30323 06614 4
29295 89221 34713 14328 5
Giải năm 0901 6 5, 1, 8
Giải sáu 8761 2834 3368 7 2
Giải bảy 121 8 7, 3
Giải tám 91 9 5, 1

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 19-01-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 12-01-2020
Đặc biệt 126760 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 13214 1 4
Giải nhì 91696 2 3, 4
Giải ba 78844 82845 3 9, 9
Giải tư 80574 11184 33769 4 4, 5, 2, 7
45823 48439 74979 91024 5
Giải năm 7970 6 0, 9
Giải sáu 8642 5778 0139 7 4, 9, 0, 8, 3
Giải bảy 947 8 4
Giải tám 73 9 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 05-01-2020
Đặc biệt 706355 Đầu Đuôi
0 8, 6, 4
Giải nhất 61472 1 6, 8, 1, 9
Giải nhì 60825 2 5, 1
Giải ba 96808 63816 3 6, 4
Giải tư 47336 91521 16757 4
61106 19075 70234 84476 5 5, 7, 8
Giải năm 1471 6
Giải sáu 1658 1604 6818 7 2, 5, 6, 1
Giải bảy 611 8
Giải tám 19 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 29-12-2019
Đặc biệt 756040 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52253 1 6, 5, 5
Giải nhì 37031 2 0, 9, 0
Giải ba 61747 07679 3 1, 8, 9
Giải tư 06446 83956 07620 4 0, 7, 6, 5
61416 77838 36129 70215 5 3, 6
Giải năm 2139 6
Giải sáu 4789 9845 9981 7 9
Giải bảy 315 8 9, 1
Giải tám 20 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 22-12-2019
Đặc biệt 412461 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57790 1 5
Giải nhì 01515 2 7, 5
Giải ba 81389 06792 3 8, 2, 5, 3
Giải tư 50538 92353 20467 4 5
69193 72545 05777 22374 5 3, 3
Giải năm 1327 6 1, 7
Giải sáu 0232 3153 7325 7 7, 4
Giải bảy 835 8 9
Giải tám 33 9 0, 2, 3

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 15-12-2019
Đặc biệt 616820 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 69729 1 9, 0, 1
Giải nhì 84073 2 0, 9, 3, 2
Giải ba 62470 29941 3 8, 2
Giải tư 25719 45348 24093 4 1, 8, 7
99510 66354 90423 20300 5 4
Giải năm 9106 6
Giải sáu 1211 7038 2022 7 3, 0
Giải bảy 532 8
Giải tám 47 9 3

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 08-12-2019
Đặc biệt 937126 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 37060 1 9, 3
Giải nhì 71019 2 6, 7
Giải ba 63871 18075 3 2
Giải tư 25488 04553 81432 4
59097 55479 12286 59270 5 3
Giải năm 5586 6 0
Giải sáu 1127 8997 5713 7 1, 5, 9, 0
Giải bảy 390 8 8, 6, 6
Giải tám 04 9 7, 7, 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 01-12-2019
Đặc biệt 654860 Đầu Đuôi
0 1, 4, 6
Giải nhất 25601 1 5
Giải nhì 75857 2
Giải ba 14877 53715 3 2, 7
Giải tư 24884 12599 20393 4 2
86604 85206 83956 10732 5 7, 6, 3
Giải năm 0537 6 0, 7
Giải sáu 3142 6667 7753 7 7, 6
Giải bảy 676 8 4
Giải tám 96 9 9, 3, 6

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 24-11-2019
Đặc biệt 371576 Đầu Đuôi
0 9, 5, 2, 5
Giải nhất 00855 1 2
Giải nhì 73258 2 4, 8
Giải ba 84598 10351 3
Giải tư 04049 72524 20298 4 9
12875 64028 40012 86099 5 5, 8, 1
Giải năm 4161 6 1
Giải sáu 3809 1005 4502 7 6, 5
Giải bảy 197 8
Giải tám 05 9 8, 8, 9, 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 17-11-2019
Đặc biệt 305090 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 31265 1 5, 5, 2
Giải nhì 68115 2 2, 5, 5
Giải ba 50277 85215 3 4, 7
Giải tư 66234 52322 11937 4 7, 6
56484 57312 45325 58847 5
Giải năm 5898 6 5, 9
Giải sáu 0477 6246 3800 7 7, 7
Giải bảy 425 8 4
Giải tám 69 9 0, 8