Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 548713 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 29029 1 3, 3
Giải nhì 48313 2 9, 8
Giải ba 48393 53028 3 9
Giải tư 79692 74070 15683 4 0, 6, 4, 6
37588 16040 08583 65439 5 1
Giải năm 2646 6 3
Giải sáu 1744 9251 7395 7 0
Giải bảy 446 8 3, 8, 3
Giải tám 63 9 3, 2, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 584482 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 75862 1 6
Giải nhì 48416 2 7, 0
Giải ba 25373 35185 3 9, 4
Giải tư 49527 46571 33153 4 3
40995 48743 64763 15839 5 3
Giải năm 5976 6 2, 3, 9, 9
Giải sáu 7434 2105 0169 7 3, 1, 6
Giải bảy 320 8 2, 5
Giải tám 69 9 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 175139 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 37038 1 1, 7
Giải nhì 90073 2 1, 4
Giải ba 70250 62101 3 9, 8, 9
Giải tư 60811 86591 81757 4 9, 6
41349 38221 19824 17839 5 0, 7, 5
Giải năm 9385 6 9
Giải sáu 7606 0546 5369 7 3
Giải bảy 217 8 5
Giải tám 55 9 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 939074 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 78895 1 6, 6, 1, 5
Giải nhì 04580 2 4
Giải ba 04680 38961 3
Giải tư 02283 06006 22716 4 7, 9, 3
07016 93655 13047 07394 5 5
Giải năm 0049 6 1
Giải sáu 6985 7611 2143 7 4
Giải bảy 224 8 0, 0, 3, 5
Giải tám 15 9 5, 4

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 339274 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 87477 1 4, 9
Giải nhì 17398 2 8, 9, 9
Giải ba 04977 89160 3 4
Giải tư 86699 57253 12828 4 0
58814 30929 39734 19663 5 3, 5, 4
Giải năm 8919 6 0, 3
Giải sáu 1540 0978 5129 7 4, 7, 7, 8
Giải bảy 155 8
Giải tám 54 9 8, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 651282 Đầu Đuôi
0 2, 1, 3
Giải nhất 13480 1 0
Giải nhì 18760 2 4, 0
Giải ba 34710 98202 3 1
Giải tư 42797 92454 73189 4
80272 67631 39269 34224 5 4, 7
Giải năm 9987 6 0, 9
Giải sáu 6257 3001 3784 7 2
Giải bảy 703 8 2, 0, 9, 7, 4
Giải tám 20 9 7

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 410659 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 66519 1 9, 0, 8
Giải nhì 67672 2 2, 1
Giải ba 77076 63404 3
Giải tư 67379 03042 86759 4 2
81969 75381 37922 35693 5 9, 9
Giải năm 2865 6 9, 5
Giải sáu 0410 5901 1321 7 2, 6, 9
Giải bảy 318 8 1, 5
Giải tám 85 9 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 831205 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 00719 1 9, 7
Giải nhì 50231 2 7, 9, 2, 0
Giải ba 48762 57983 3 1, 8
Giải tư 33151 14793 23017 4
42527 56793 30838 16029 5 1, 7, 5
Giải năm 0957 6 2, 3
Giải sáu 9280 8122 2955 7
Giải bảy 663 8 3, 0
Giải tám 20 9 3, 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 237726 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 52812 1 2, 9
Giải nhì 96120 2 6, 0, 1
Giải ba 89702 61551 3 0, 3, 8, 6, 1
Giải tư 10830 87046 06933 4 6, 5, 3
46019 53645 06754 36438 5 1, 4
Giải năm 4575 6
Giải sáu 6943 8421 1636 7 5, 2
Giải bảy 231 8
Giải tám 72 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 164847 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 17730 1 4, 3
Giải nhì 93966 2 2
Giải ba 20155 13322 3 0
Giải tư 24168 74214 94584 4 7, 7
34195 85513 92054 50552 5 5, 4, 2, 6, 5
Giải năm 2856 6 6, 8, 3
Giải sáu 1163 3247 2303 7
Giải bảy 197 8 4
Giải tám 55 9 5, 7

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 18-01-2020
Đặc biệt 087496 Đầu Đuôi
0 9, 3, 0
Giải nhất 93809 1 3, 6, 9
Giải nhì 61889 2
Giải ba 48555 41156 3 5, 9
Giải tư 50103 80835 26855 4 0, 6
34199 62313 58440 33546 5 5, 6, 5, 0
Giải năm 8016 6
Giải sáu 4100 2070 6250 7 0
Giải bảy 139 8 9
Giải tám 19 9 6, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 11-01-2020
Đặc biệt 686629 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 34860 1 8, 8, 7
Giải nhì 14988 2 9, 6, 3
Giải ba 13645 81697 3 9, 2
Giải tư 30699 28556 72726 4 5
06518 75067 36623 40118 5 6
Giải năm 8709 6 0, 7
Giải sáu 2039 5674 1083 7 4
Giải bảy 617 8 8, 3
Giải tám 32 9 7, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 04-01-2020
Đặc biệt 085563 Đầu Đuôi
0 6, 8
Giải nhất 25158 1 2, 0, 5, 2
Giải nhì 87394 2 3
Giải ba 14712 05110 3 6
Giải tư 80646 15806 58392 4 6, 0, 3
72515 03123 27783 76112 5 8, 8
Giải năm 6240 6 3
Giải sáu 2943 3958 2873 7 3
Giải bảy 436 8 3
Giải tám 08 9 4, 2

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 28-12-2019
Đặc biệt 176494 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 63236 1
Giải nhì 17747 2 3
Giải ba 57281 71196 3 6, 4, 7
Giải tư 72492 28834 65989 4 7
77187 60350 49595 09723 5 0
Giải năm 3763 6 3
Giải sáu 2397 4309 1772 7 2
Giải bảy 984 8 1, 9, 7, 4
Giải tám 37 9 4, 6, 2, 5, 7

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt 808453 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52786 1 5, 4, 6
Giải nhì 05515 2 5, 3
Giải ba 23125 31845 3
Giải tư 15683 25052 78083 4 5
97570 67214 42485 28384 5 3, 2, 7
Giải năm 1257 6 6, 7
Giải sáu 6216 0523 1266 7 0
Giải bảy 886 8 6, 3, 3, 5, 4, 6
Giải tám 67 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 14-12-2019
Đặc biệt 938745 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 85813 1 3
Giải nhì 41159 2
Giải ba 95679 70542 3 4
Giải tư 90291 61261 66397 4 5, 2, 9, 8
24570 40168 72100 96149 5 9, 2
Giải năm 6675 6 1, 8, 7
Giải sáu 8467 8734 3152 7 9, 0, 5, 0
Giải bảy 670 8
Giải tám 48 9 1, 7

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 07-12-2019
Đặc biệt 212270 Đầu Đuôi
0 2, 1, 9, 5
Giải nhất 22402 1 7
Giải nhì 45055 2 3, 1
Giải ba 32096 01323 3 9, 2
Giải tư 82160 25021 38256 4 1
10301 46588 18751 59754 5 5, 6, 1, 4
Giải năm 2217 6 0
Giải sáu 5439 5809 5432 7 0
Giải bảy 141 8 8
Giải tám 05 9 6

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 30-11-2019
Đặc biệt 677360 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 39447 1
Giải nhì 06173 2 4, 4
Giải ba 12341 80232 3 2, 2
Giải tư 62906 20199 16906 4 7, 1
01174 90232 37479 89124 5 1, 0
Giải năm 9470 6 0
Giải sáu 6051 4071 1824 7 3, 4, 9, 0, 1
Giải bảy 650 8
Giải tám 90 9 9, 0

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 23-11-2019
Đặc biệt 163147 Đầu Đuôi
0 4, 8, 1
Giải nhất 59966 1 8, 4
Giải nhì 55677 2
Giải ba 21604 20483 3 7
Giải tư 55493 38256 03808 4 7, 6
32446 03618 36314 22301 5 6, 7, 0
Giải năm 9276 6 6
Giải sáu 0357 0580 2750 7 7, 6
Giải bảy 937 8 3, 0, 1
Giải tám 81 9 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 16-11-2019
Đặc biệt 472626 Đầu Đuôi
0 1, 6, 1
Giải nhất 88701 1 2
Giải nhì 59506 2 6, 4
Giải ba 15259 19399 3 8
Giải tư 73645 15255 77012 4 5, 0, 4, 0
05671 11024 00563 32940 5 9, 5
Giải năm 6544 6 3
Giải sáu 1378 5140 7772 7 1, 8, 2
Giải bảy 101 8
Giải tám 38 9 9