Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 465299 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45727 1
Giải nhì 74851 2 7, 2
Giải ba 75466 26248 3 9, 8
Giải tư 09262 97139 52445 4 8, 5, 2
73867 47238 04051 50376 5 1, 1, 6
Giải năm 0380 6 6, 2, 7
Giải sáu 2056 6294 6794 7 6
Giải bảy 742 8 0
Giải tám 22 9 9, 4, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 830132 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 32014 1 4, 2
Giải nhì 59512 2 0, 9
Giải ba 42682 55135 3 2, 5, 0
Giải tư 81959 49342 22420 4 2, 0, 9
51830 61329 67971 42853 5 9, 3, 4
Giải năm 0576 6
Giải sáu 3554 3640 1072 7 1, 6, 2
Giải bảy 549 8 2
Giải tám 08 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 441012 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 56518 1 2, 8, 4
Giải nhì 07081 2 8
Giải ba 18588 48500 3
Giải tư 11191 50747 19314 4 7, 5, 5
61175 97245 31600 39094 5 3
Giải năm 7070 6
Giải sáu 4445 1053 2882 7 5, 0
Giải bảy 187 8 1, 8, 2, 7
Giải tám 28 9 1, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 24-08-2020
Đặc biệt 087214 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 83830 1 4, 2, 0
Giải nhì 28512 2 1, 4
Giải ba 38469 12170 3 0, 2, 2
Giải tư 74396 65810 25968 4 3
84632 86864 41321 15862 5 7
Giải năm 3243 6 9, 8, 4, 2, 3
Giải sáu 0932 7457 3663 7 0
Giải bảy 724 8 1
Giải tám 81 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 17-08-2020
Đặc biệt 968010 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 22894 1 0, 0
Giải nhì 98238 2
Giải ba 65493 29953 3 8, 1, 7, 3
Giải tư 45067 03378 82367 4 9
75031 69373 55637 91833 5 3
Giải năm 7595 6 7, 7, 7
Giải sáu 7409 4900 2810 7 8, 3
Giải bảy 549 8
Giải tám 67 9 4, 3, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 274697 Đầu Đuôi
0 5, 0, 9, 3
Giải nhất 40705 1 1, 1, 6, 6
Giải nhì 47579 2 5
Giải ba 60200 19578 3 1, 7, 9
Giải tư 37131 23442 61654 4 2
31709 26011 12637 32539 5 4
Giải năm 6489 6
Giải sáu 5811 3216 2003 7 9, 8
Giải bảy 516 8 9
Giải tám 25 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 261151 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 67084 1 7, 1
Giải nhì 26384 2 2, 8
Giải ba 30322 55041 3
Giải tư 40779 87717 86911 4 1, 7
10328 45854 29487 60601 5 1, 4
Giải năm 0262 6 2, 7
Giải sáu 5990 5993 7767 7 9
Giải bảy 293 8 4, 4, 7
Giải tám 47 9 0, 3, 3

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 634422 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 38218 1 8, 0, 7
Giải nhì 75310 2 2, 8
Giải ba 39407 13458 3 4, 5
Giải tư 81348 56872 05251 4 8
40228 53834 63664 40135 5 8, 1, 6
Giải năm 9173 6 4
Giải sáu 1017 2256 4092 7 2, 3, 6
Giải bảy 994 8
Giải tám 76 9 2, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 374369 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 22078 1 5, 4
Giải nhì 22601 2 7, 3, 1
Giải ba 38956 59915 3 4
Giải tư 48527 65014 99223 4 4
77405 93363 30688 92221 5 6, 5
Giải năm 9491 6 9, 3, 7
Giải sáu 0944 3855 7334 7 8
Giải bảy 295 8 8
Giải tám 67 9 1, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 13-07-2020
Đặc biệt 871213 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 42401 1 3, 6, 7
Giải nhì 01396 2 4, 4, 4, 9
Giải ba 51863 08730 3 0, 2
Giải tư 69416 22047 52024 4 7
91052 47606 77224 14517 5 2
Giải năm 2170 6 3, 5
Giải sáu 0632 2424 5480 7 0
Giải bảy 729 8 0
Giải tám 65 9 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 06-07-2020
Đặc biệt 509906 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 38743 1
Giải nhì 36437 2 7, 7, 1, 9, 1, 2, 4
Giải ba 28957 58646 3 7
Giải tư 16349 61327 10090 4 3, 6, 9
35527 18521 29929 38278 5 7, 2
Giải năm 0321 6
Giải sáu 3282 5483 4722 7 8
Giải bảy 724 8 2, 3
Giải tám 52 9 0

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 29-06-2020
Đặc biệt 589406 Đầu Đuôi
0 6, 4, 3
Giải nhất 50394 1 6, 5, 7
Giải nhì 64804 2 8
Giải ba 77976 55384 3
Giải tư 42782 95585 77316 4 1
27970 24741 31382 28362 5
Giải năm 8370 6 2
Giải sáu 0703 4815 8828 7 6, 0, 0, 5
Giải bảy 375 8 4, 2, 5, 2
Giải tám 17 9 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt 702100 Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 1
Giải nhất 88577 1 7
Giải nhì 29583 2 0
Giải ba 75105 56631 3 1
Giải tư 54917 86693 88691 4 4, 6
31244 32120 21074 81646 5 9
Giải năm 5908 6
Giải sáu 7559 6501 0699 7 7, 4, 4, 3
Giải bảy 374 8 3
Giải tám 73 9 3, 1, 9

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt 301413 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 00083 1 3, 3, 6, 8, 7, 9
Giải nhì 39841 2 5
Giải ba 05125 40659 3 5, 9
Giải tư 72197 48313 45616 4 1
77835 58618 82717 42085 5 9
Giải năm 8039 6 1
Giải sáu 2581 7661 4000 7
Giải bảy 700 8 3, 5, 1
Giải tám 19 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 08-06-2020
Đặc biệt 857592 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 87578 1 7, 0
Giải nhì 15893 2 8
Giải ba 26545 11786 3 9
Giải tư 08807 04891 60328 4 5
61278 36476 06786 77282 5 3
Giải năm 8739 6 7
Giải sáu 3886 9117 9167 7 8, 8, 6
Giải bảy 410 8 6, 6, 2, 6
Giải tám 53 9 2, 3, 1

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 01-06-2020
Đặc biệt 988336 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 13763 1 6, 0
Giải nhì 07783 2 8, 1
Giải ba 80662 97482 3 6, 4, 8
Giải tư 23690 23216 39841 4 1
26782 04001 47795 19434 5
Giải năm 7787 6 3, 2, 7
Giải sáu 5038 6667 6028 7
Giải bảy 110 8 3, 2, 2, 7
Giải tám 21 9 0, 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 25-05-2020
Đặc biệt 006272 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 72068 1 5, 8, 1
Giải nhì 02941 2 6
Giải ba 55851 21399 3 7, 6
Giải tư 76915 93641 84418 4 1, 1, 0
13226 49106 21276 60171 5 1
Giải năm 5665 6 8, 5
Giải sáu 5937 2136 6111 7 2, 6, 1
Giải bảy 040 8
Giải tám 98 9 9, 8

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 18-05-2020
Đặc biệt 059261 Đầu Đuôi
0 4, 2, 4
Giải nhất 99576 1 7, 1
Giải nhì 98704 2 9
Giải ba 50217 89902 3 8, 8
Giải tư 26582 39089 97587 4
01250 79080 98404 37191 5 0
Giải năm 7711 6 1, 7, 5
Giải sáu 3838 7667 3565 7 6
Giải bảy 029 8 2, 9, 7, 0
Giải tám 38 9 1

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 11-05-2020
Đặc biệt 481192 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5
Giải nhất 09641 1
Giải nhì 10094 2 9, 3, 0
Giải ba 85909 41756 3 5
Giải tư 15203 76005 95047 4 1, 7
43729 21198 84835 30650 5 6, 0
Giải năm 1579 6
Giải sáu 3971 2623 2784 7 9, 1, 5
Giải bảy 220 8 4
Giải tám 75 9 2, 4, 8