Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 301015 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01442 1 5, 4
Giải nhì 43856 2 2
Giải ba 78122 66033 3 3, 5, 3, 6, 4
Giải tư 48196 86992 32189 4 2, 4, 7
74835 48294 38033 03936 5 6
Giải năm 9277 6 0
Giải sáu 6144 2734 9547 7 7
Giải bảy 914 8 9
Giải tám 60 9 6, 2, 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 211721 Đầu Đuôi
0 9, 3
Giải nhất 51909 1 8, 1, 6
Giải nhì 53418 2 1, 7, 6, 0
Giải ba 76881 36603 3 4
Giải tư 62469 66327 65591 4 3
67026 68986 00085 39643 5
Giải năm 4411 6 9
Giải sáu 7190 5734 5620 7
Giải bảy 683 8 1, 6, 5, 3
Giải tám 16 9 1, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 951651 Đầu Đuôi
0 4, 1, 1
Giải nhất 09304 1
Giải nhì 31288 2 5
Giải ba 18130 00287 3 0, 5, 9
Giải tư 56070 40257 96825 4 7
58897 33947 98735 41475 5 1, 7
Giải năm 0270 6
Giải sáu 3939 3401 2395 7 0, 5, 0
Giải bảy 391 8 8, 7
Giải tám 01 9 7, 5, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 628165 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 51963 1 2, 2, 7, 6
Giải nhì 25212 2 3, 4, 0
Giải ba 05003 98688 3 1
Giải tư 17123 40531 18586 4 7
77412 71865 94224 07717 5
Giải năm 4271 6 5, 3, 5
Giải sáu 8020 7499 4286 7 1
Giải bảy 547 8 8, 6, 6
Giải tám 16 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 348114 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 85563 1 4
Giải nhì 27376 2 2
Giải ba 30845 48068 3 1
Giải tư 23800 98447 55931 4 5, 7, 3
34407 02553 07178 09484 5 3, 5
Giải năm 2582 6 3, 8, 3
Giải sáu 0255 5622 3243 7 6, 8, 9
Giải bảy 979 8 4, 2
Giải tám 63 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 153238 Đầu Đuôi
0 4, 9, 9
Giải nhất 16104 1 8, 4
Giải nhì 10095 2 1
Giải ba 85739 64659 3 8, 9, 5
Giải tư 62480 29021 43318 4 9
36035 48809 54682 68909 5 9
Giải năm 6914 6 2
Giải sáu 6273 7749 1762 7 3, 3, 6
Giải bảy 773 8 0, 2
Giải tám 76 9 5

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 993867 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 31714 1 4, 3
Giải nhì 91956 2 4
Giải ba 50959 40865 3 0
Giải tư 34347 33830 19355 4 7, 7, 0
99124 85186 87674 51913 5 6, 9, 5, 6
Giải năm 3847 6 7, 5
Giải sáu 6804 8856 2486 7 4
Giải bảy 040 8 6, 6
Giải tám 03 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 371296 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 29131 1 1, 5, 4
Giải nhì 90121 2 1, 5
Giải ba 96631 02811 3 1, 1
Giải tư 36041 58715 76680 4 1, 9, 7
22850 77809 62272 28449 5 0
Giải năm 2814 6 6
Giải sáu 9025 9566 3447 7 2
Giải bảy 081 8 0, 1
Giải tám 08 9 6

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 989950 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 60784 1 7
Giải nhì 74609 2 1, 1
Giải ba 46345 82180 3
Giải tư 78770 13380 17346 4 5, 6, 3
52217 97274 05521 06843 5 0, 1, 3
Giải năm 8699 6 1
Giải sáu 5251 1372 3121 7 0, 4, 2
Giải bảy 153 8 4, 0, 0
Giải tám 61 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 721258 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 60866 1 9, 4, 6
Giải nhì 60831 2
Giải ba 50819 30794 3 1, 0, 2
Giải tư 76614 15542 27130 4 2, 6
92587 97532 07596 83298 5 8, 1
Giải năm 0780 6 6
Giải sáu 7804 9246 2451 7
Giải bảy 716 8 7, 0
Giải tám 93 9 4, 6, 8, 3

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 17-01-2020
Đặc biệt 684564 Đầu Đuôi
0 4, 7, 3, 1, 0
Giải nhất 62104 1 3, 5
Giải nhì 06078 2 7, 4
Giải ba 72707 23413 3
Giải tư 27403 70527 46898 4 1
08541 42401 69274 61800 5
Giải năm 3282 6 4, 3
Giải sáu 2715 9363 4998 7 8, 4, 5
Giải bảy 175 8 2
Giải tám 24 9 8, 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 10-01-2020
Đặc biệt 902356 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 34029 1 3
Giải nhì 14083 2 9, 4, 8
Giải ba 48163 29186 3
Giải tư 19280 95424 37952 4
12601 86677 39213 95451 5 6, 2, 1
Giải năm 0291 6 3, 6
Giải sáu 9628 9290 7166 7 7
Giải bảy 998 8 3, 6, 0, 5
Giải tám 85 9 1, 0, 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 03-01-2020
Đặc biệt 185972 Đầu Đuôi
0 0, 3
Giải nhất 15933 1 6
Giải nhì 15698 2 2
Giải ba 04343 42353 3 3, 9
Giải tư 22342 49776 00116 4 3, 2, 2, 8
51642 23297 26239 17600 5 3
Giải năm 2385 6 0, 5
Giải sáu 2660 3122 1265 7 2, 6
Giải bảy 048 8 5
Giải tám 03 9 8, 7

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 27-12-2019
Đặc biệt 257077 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 24666 1
Giải nhì 50827 2 7, 7, 7
Giải ba 41088 15554 3 6, 9
Giải tư 85270 15057 77127 4 4
56927 03586 26136 16367 5 4, 7, 0
Giải năm 2869 6 6, 7, 9
Giải sáu 7839 7650 7244 7 7, 0, 8
Giải bảy 889 8 8, 6, 9
Giải tám 78 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 20-12-2019
Đặc biệt 143230 Đầu Đuôi
0 9, 2, 3
Giải nhất 56842 1 9, 3
Giải nhì 72544 2 8
Giải ba 93474 07909 3 0, 9, 4
Giải tư 73598 86283 01139 4 2, 4
71302 41853 40290 63328 5 3
Giải năm 2785 6
Giải sáu 9519 4913 7280 7 4
Giải bảy 634 8 3, 5, 0
Giải tám 03 9 8, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 13-12-2019
Đặc biệt 678138 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 51968 1 5
Giải nhì 95033 2 7, 6, 9, 3
Giải ba 26760 13270 3 8, 3, 0, 3
Giải tư 97630 23564 04078 4
81527 86051 72026 71415 5 1, 6
Giải năm 5656 6 8, 0, 4
Giải sáu 5429 5077 5306 7 0, 8, 7
Giải bảy 133 8
Giải tám 23 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 06-12-2019
Đặc biệt 381142 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 00811 1 1
Giải nhì 96565 2 8, 8
Giải ba 40288 88285 3
Giải tư 69274 39203 02090 4 2, 8, 0, 2
50671 57148 34082 64540 5
Giải năm 8278 6 5, 5
Giải sáu 1365 7828 7483 7 4, 1, 8
Giải bảy 342 8 8, 5, 2, 3
Giải tám 28 9 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 29-11-2019
Đặc biệt 525386 Đầu Đuôi
0 7, 7, 8
Giải nhất 89927 1 5
Giải nhì 59097 2 7, 2, 5
Giải ba 06707 46464 3 4
Giải tư 66449 70334 56222 4 9, 5, 4
69625 47945 13070 28907 5 8, 0
Giải năm 0044 6 4
Giải sáu 4698 2715 8558 7 0
Giải bảy 408 8 6
Giải tám 50 9 7, 8

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 22-11-2019
Đặc biệt 501300 Đầu Đuôi
0 0, 2, 5
Giải nhất 49662 1 9
Giải nhì 95825 2 5, 8
Giải ba 11739 89119 3 9, 8
Giải tư 52828 49444 44660 4 4
59995 97985 04664 31502 5
Giải năm 6480 6 2, 0, 4
Giải sáu 6838 5587 8491 7
Giải bảy 587 8 5, 0, 7, 7
Giải tám 05 9 5, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 15-11-2019
Đặc biệt 865438 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 40295 1
Giải nhì 66275 2 0
Giải ba 32780 89430 3 8, 0, 1, 0
Giải tư 29578 33454 74450 4 0
75761 98094 14431 25166 5 4, 0
Giải năm 9420 6 1, 6
Giải sáu 3888 1075 1730 7 5, 8, 5
Giải bảy 240 8 0, 8
Giải tám 95 9 5, 4, 5