Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất. Xem chi tiết thống kê tần suất lôtô.

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
90
40% 72 lượt
89
38.3% 69 lượt
10
37.8% 68 lượt
32
36.1% 65 lượt
61
36.1% 65 lượt
52
35% 63 lượt
69
34.4% 62 lượt
79
33.9% 61 lượt
59
32.8% 59 lượt
82
32.8% 59 lượt
41
32.8% 59 lượt
20
32.8% 59 lượt
62
32.2% 58 lượt
49
32.2% 58 lượt
25
31.7% 57 lượt
95
31.7% 57 lượt
63
31.1% 56 lượt
65
31.1% 56 lượt
16
30.6% 55 lượt
98
30.6% 55 lượt
92
30% 54 lượt
21
30% 54 lượt
75
30% 54 lượt
26
29.4% 53 lượt
22
29.4% 53 lượt
66
29.4% 53 lượt
18
28.9% 52 lượt
19
28.9% 52 lượt
12
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
67
28.3% 51 lượt
42
28.3% 51 lượt
45
28.3% 51 lượt
11
28.3% 51 lượt
83
27.8% 50 lượt
53
27.8% 50 lượt
15
27.8% 50 lượt
78
27.8% 50 lượt
02
27.8% 50 lượt
96
27.8% 50 lượt
43
27.8% 50 lượt
99
27.8% 50 lượt
47
27.2% 49 lượt
00
27.2% 49 lượt
71
27.2% 49 lượt
40
27.2% 49 lượt
91
27.2% 49 lượt
77
27.2% 49 lượt
44
27.2% 49 lượt
09
27.2% 49 lượt
80
27.2% 49 lượt
81
27.2% 49 lượt
56
26.7% 48 lượt
93
26.7% 48 lượt
86
26.7% 48 lượt
39
26.7% 48 lượt
50
26.7% 48 lượt
70
26.7% 48 lượt
57
26.1% 47 lượt
35
26.1% 47 lượt
87
26.1% 47 lượt
33
26.1% 47 lượt
60
25.6% 46 lượt
17
25.6% 46 lượt
14
25.6% 46 lượt
28
25.6% 46 lượt
64
25.6% 46 lượt
30
25% 45 lượt
84
24.4% 44 lượt
24
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
74
23.9% 43 lượt
31
23.9% 43 lượt
54
23.9% 43 lượt
88
23.3% 42 lượt
68
23.3% 42 lượt
97
23.3% 42 lượt
29
23.3% 42 lượt
94
23.3% 42 lượt
06
22.8% 41 lượt
05
22.8% 41 lượt
23
22.8% 41 lượt
27
22.8% 41 lượt
08
22.2% 40 lượt
73
22.2% 40 lượt
13
22.2% 40 lượt
85
22.2% 40 lượt
38
22.2% 40 lượt
76
22.2% 40 lượt
04
21.7% 39 lượt
36
21.7% 39 lượt
51
21.7% 39 lượt
48
21.7% 39 lượt
07
20.6% 37 lượt
72
20% 36 lượt
46
20% 36 lượt
01
19.4% 35 lượt
34
18.9% 34 lượt
58
18.3% 33 lượt
55
18.3% 33 lượt