XSMN Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ nhật Hàng Tuần - SXMN Chu nhat

Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 51 22 20
G.7 515 160 240
G.6 2827 0794 0144 1423 8788 7110 3617 4062 1303
G.5 7621 0773 2573
G.4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220
G.3 33483 12115 34922 37415 17890 89761
G.2 33875 99604 00643
G.1 40026 09521 04717
G.ĐB 388389 097473 535569

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13, 11, 15
2 26, 27, 21, 27
3 -
4 44
5 53, 51
6 61, 66
7 75, 74
8 89, 83
9 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/04/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 02
1 15, 14, 10
2 21, 22, 29, 23, 22
3 37
4 49
5 53, 52
6 60
7 73, 73
8 88
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/04/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 17, 13, 17
2 27, 20, 20, 20
3 -
4 43, 43, 40
5 54, 50
6 69, 61, 62
7 73
8 -
9 90
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 51 68 83
G.7 805 108 806
G.6 6323 0808 8538 6565 7210 2376 3008 1451 1399
G.5 0393 6999 4659
G.4 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G.3 25584 10494 41189 12646 06396 64197
G.2 45902 46910 65562
G.1 92299 88222 25042
G.ĐB 237298 540769 721159

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 31/03/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 08, 05
1 -
2 23
3 35, 30, 38
4 43
5 51
6 -
7 75, 71
8 84
9 98, 99, 94, 94, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 31/03/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 10, 10
2 22, 29, 20
3 -
4 46, 43
5 55
6 69, 65, 68
7 72, 76
8 89
9 92, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 31/03/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 17, 19
2 -
3 -
4 42
5 59, 51, 57, 59, 51
6 62, 67
7 -
8 84, 83
9 96, 97, 99, 99
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 77 94 66
G.7 914 081 971
G.6 7292 3833 6384 5057 9903 1143 1253 0348 4470
G.5 1468 3550 8537
G.4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G.3 12660 50652 41904 81185 98606 03845
G.2 74443 99259 35670
G.1 62739 73789 90578
G.ĐB 620045 915826 792585

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 21
3 39, 33
4 45, 43
5 52
6 60, 61, 62, 61, 68
7 77
8 81, 82, 84
9 92, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 16, 15
2 26
3 38
4 40, 43
5 59, 50, 57
6 -
7 73, 73
8 89, 85, 81
9 90, 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 02, 07, 05
1 16, 15
2 -
3 33, 39, 37
4 45, 48
5 53
6 66
7 78, 70, 70, 71
8 85
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 38 26 88
G.7 414 606 984
G.6 0190 2977 4590 9207 2277 4017 5163 6624 4403
G.5 0554 5529 5830
G.4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
G.3 50401 06547 57665 86867 11653 86842
G.2 10280 51606 08836
G.1 37654 60854 72741
G.ĐB 522925 453065 122425

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 17/03/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 14
2 25
3 34, 38
4 47
5 54, 52, 54
6 63
7 77, 77
8 80, 86
9 95, 90, 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 07, 06
1 15, 17
2 27, 29, 26
3 39
4 -
5 54
6 65, 65, 67, 64
7 77
8 81
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/03/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 25, 24
3 36, 39, 32, 30
4 41, 42, 45
5 53
6 63
7 -
8 86, 87, 84, 88
9 99, 94
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 62 92 77
G.7 439 513 225
G.6 5698 6340 0423 4363 3648 1877 7876 0710 1731
G.5 7622 0454 1666
G.4 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
G.3 82564 37006 19676 10712 35115 60035
G.2 40287 49744 69384
G.1 73673 05526 43083
G.ĐB 312636 953199 734973

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 10/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 19, 19
2 22, 23
3 36, 39
4 46, 40
5 52
6 64, 62
7 73
8 87, 83
9 93, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 18, 13
2 26
3 34, 30, 38
4 44, 49, 48
5 54
6 68, 63
7 76, 78, 77
8 -
9 99, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 10
2 27, 25
3 35, 31
4 41
5 54, 58
6 60, 61, 66
7 73, 71, 76, 77
8 83, 84
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 14 52 68
G.7 325 358 502
G.6 6144 8078 8867 1627 0690 5376 9479 6452 8455
G.5 3489 3936 9505
G.4 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175
G.3 73425 69769 47980 77889 41328 43591
G.2 22223 20088 48872
G.1 01834 60266 18364
G.ĐB 250788 273043 483028

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/03/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 11, 14
2 23, 25, 21, 27, 25
3 34, 36, 34
4 44
5 -
6 69, 67
7 78
8 88, 89
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/03/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 24, 27, 27
3 39, 36
4 43
5 54, 59, 58, 52
6 66
7 70, 76
8 88, 80, 89
9 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/03/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 12, 17
2 28, 28
3 -
4 41
5 52, 55
6 64, 64, 68
7 72, 75, 79
8 87
9 91, 94
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 87 27 19
G.7 671 580 172
G.6 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
G.5 6456 2026 8948
G.4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
G.3 37070 25386 82005 84056 07194 90669
G.2 51290 19825 13230
G.1 48578 03149 92302
G.ĐB 392726 195174 195571

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 26, 24
3 34, 36, 32
4 40
5 53, 56
6 -
7 78, 70, 76, 79, 71
8 86, 87
9 90, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 18, 14, 16
2 25, 26, 27
3 -
4 49
5 56, 53, 56
6 66
7 74, 73
8 89, 80
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 18, 15, 19
2 -
3 30
4 47, 48
5 58, 52
6 69, 65, 69, 65
7 71, 77, 72
8 -
9 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số XSMN phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

KQXSMB.ORG trực tiếp kết quả XSMN tất cả các ngày trong tuần. Khi truy cập vào website trực tiếp xổ số miền Nam hàng ngày của chúng tôi các bạn sẽ theo dõi được thông tin về kết quả SXMN trong 7 ngày liên tiếp và lô tô đầu đuôi XSMN các ngày trong tuần.Kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số

Xem kết quả trên KQXSMB.ORG, phát trực tiếp XSMN hôm nay vào 16h10 và có thể xem lại của bất cứ ngày nào trước đó. Khi so sánh bạn so 2 số cuối của vé số với bảng 2 chữ số ở bên dưới kết quả. Nếu trùng với 1 trong các số trong bảng đó thì vé của bạn có thể trúng từ giải 8 trở lên, khi đó bạn so tiếp các số còn lại trên vé với kết quả bên trên, còn nếu không trùng thì vé của bạn không trúng thưởng.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!